O expedícii

Trasa na vrchol:


Predbežný harmonogram expedície:


December - Jún          plánovanie, organizovanie lezeckého povolenia, víza, website, blog, tréning,
                                   hľadanie sponzorov, príprava lezeckého vybavenia, koordinovanie expedície
2.Júl                            let do Islamabadu
8. Júl                           príchod do základného tábora
8. Júl   -   20. Júl         aklimatizácia a príprava výškových táborov
21.Júl  -   28. Júl         pokus o výstup na vrchol
29.Júl  -   3.August     návrat do Islamabadu
4. August                    odlet z Islamabadu

 
Fotky výstupov na Broad Peak: